Kom godt i gang

Her finder du undervisningsmaterialet, som er delt op i forskellige tematikker. Til hvert forløb står der beskrevet, hvor meget tid du skal bruge på faciliteringen (om det er en enkelt eller en dobbeltlektion), hvilket klassetrin forløbet henvender sig til og kort om materialet.


Til hvert forløb finder du en lærermanual, der hjælper dig til at facilitere materialet. Du kan printet det ud på forhånd eller downloade manualen til din telefon. På den måde kan du løbende følge med i slideshowet.

Tretrinsguide:

1. Du kobler din computer til en projektor.

2. Dine elever kobler sig på elevlinket hvis: 1. du faciliterer undervisningen uden for klasseværelset eller 2. hvis lektionen indeholder en quiz. Hvis ingen af disse ting er relevante, er det ikke nødvendigt, at eleverne kobler sig på elevlinket.

3. Du trykker ’Start præsentation’, og undervisningen er i gang.


Sorter efter målgruppe

Når ord gør ondt

9 slides | ca. 90 minutter

Denne lektion på Mino Educate henvender sig til faget dansk og kredser om temaerne sprog og sprogbrug. Lektionen består af, at eleverne skal se Mino Danmarks kampagnefilm ‘En del af Danmark’, hvorefter eleverne i matrixgrupper skal diskutere forskellige spørgsmål og dele viden med hinanden.

Forløbet har til formål, at eleverne skal have nogle diskussioner omkring og få indsigter i, hvordan sprog og sprogbrug kan have magt og betydning, samt at ord kan være med til at få nogle mennesker til at føle sig udenfor fællesskabet og få nogle til at føle sig anderledes. Dette er særligt relevant, idet vi kan se, at der hersker et hårdt sprog blandt mange elever, på de danske grundskoler.

Fag

Dansk

Tema

Sprog og sprogbrug

Målgruppe

Dette materiale henvender sig til elever i udskolingen (7.- 9. klasse)

Materialer 

 1. Projektor og computer som læreren styrer

Malthe og Nabih vil lege sammen

10 slides | ca. 90 minutter

Denne dobbeltlektion på Mino Educate henvender sig til faget dansk og kredser om temaerne venskaber og kultur. Lektionerne består af en fremstillingsøvelse og to mere dialogbaserede lege, hvor eleverne også skal være mere aktive. Første lektion indeholder mere præcist en meddigtningsøvelse, hvor eleverne skal digte videre på en lille historie om vennerne Malthe og Nabih, ved hjælp af tekst og/eller illustrationer. Anden lektion indeholder en leg, hvor eleverne skal ytre sig om forskellige ting, samt en normkritisk leg, hvor eleverne skal tage stilling til forskellige udsagn.

Forløbet har til formål, at eleverne lærer hinandens ligheder og forskelligheder bedre at kende, men også at snakke med eleverne om temaer som venskaber, etnicitet og kulturmøder.

Fag

Dansk

Tema

Venskaber og kultur

Målgruppe

Dette materiale henvender sig til elever i indskolingen (0.-3. klasse)

Materialer 

 1. Projektor og computer som læreren styrer
 2. Skrive – og tegneredskaber + papir
 3. En bold

OBS: Projektoren er til fremvisning af slideshow – slideshowet er dog ikke en nødvendig forudsætning for at gennemføre dette forløb. Vi anbefaler dog at læremanualen printes ud eller er ved hånden – særligt, hvis slideshowet ikke tages i brug.

Fællesskabskontrakten

14 slides | ca. 45 minutter

Temaet for fællesskabskontrakten er demokratisk deltagelse. Filmens omdrejningspunkt er en gruppe af elever fra Frederiksberg gymnasium, som er blevet stillet en opgave: De skal blive enige om nogle regler, der sikre et godt fællesskab i klassen. Disse regler udgør en kontrakt, der skal sikre, at alle bliver hørt og har det godt. I udarbejdelsen af reglerne reflekterer eleverne over, hvad et godt fællesskab betyder: Det er et fællesskab, hvor man respekterer hinanden, hvor man føler sig tryg og har ytringsfrihed. Eleverne ser løbende klasseværelsets fællesskab som metafor for samfundet og demokratisk deltagelse. Filmen egner sig specielt, hvis temaet for din undervisning er medborgerskab og demokrati.

I denne lektion skal eleverne deltage i en quiz som de skal svare på igennem deres telefoner.

Fag

Samfundsfag

Tema

Demokratisk deltagelse og fællesskab

Målgruppe

Fællesskabskontrakten henvender sig til udskolingen. Fællesskabskontraktøvelsen kan dog også afvikles på mellemtrinnet.

Materialer

 1. Projektor og computer som læreren styrer.
 2. Eleverne skal have en tablet, en smartphone eller en computer, således at de kan koble sig på elevlinket, der findes på første slide.

Samtaler om SKAM

18 slides | ca. 90 minutter

Denne lektion på Mino Educate kredser om temaet Kærlighed. Lektionen består af små film du kan vise i plenum, mens at eleverne skal besvare spørgsmål og deltage i meningsmålinger via deres mobiltelefoner.

Med den norske serie SKAM som baggrund, har Amira og Amina, Jeta og Evin og Khaterah og Hannah samtaler i skolens vindueskarm om ting fra serien, der relaterer sig til deres eget liv. De små film ligger op til en diskussion om bl.a. kærlighed og socialliv, og ikke mindst de normer, der dikterer og sætter rammerne for vores liv.

Denne lektion indeholder spørgsmål som eleverne skal svare på igennem deres telefoner, hvorfor de skal koble sig på elevlinket, der findes på første slide.

Fag

Samfundsfag

Tema

Social kontrol

Målgruppe

Samtaler om SKAM henvender sig til elever i udskolingen (7.- 9. klasse).

Materialer

 1. Projekter og computer som læreren styrer.
 2. Eleverne skal have en tablet, en smartphone eller en computer, således at de kan koble sig på elevlinket der findes på første slide.

Kærlighed og knuste hjerter

14 slides | ca. 90 minutter

Kærlighed og Knuste Hjerter er lavet som en podcast baseret på en sand historie. ’Samira’ er ikke på udkig efter en kæreste, men en dag vikles hun ind i en stor konflikt, da hendes bror opdager, at hun har en kæreste.

Dette undervisningsmateriale kan afvikles over to lektioner: I lektion 1 afspilles podcasten i plenum, hvorefter eleverne i grupper skal diskutere spørgsmål præsenteret i slideshowet. De skal desuden skrive et kort referat af deres diskussion. I lektion 2 skal eleverne lave to opgaver: en tegneopgave og en podcastopgave. Opgaverne berører emner som kærlighed, social kontrol, normer for hvordan man er kærester og dét at have forskellig etnisk baggrund.

Navne og detaljer i podcasten er lavet om, for at bevare deltagernes anonymitet.

Fag

Dansk

Tema

Social kontrol

Målgruppe

Kærlighed og Knuste Hjerter henvender sig til studerende fra 7. klasse og op eller aldersgruppen 14 år og op.

Materialer

 1. Projekter og computer som læreren styrer.
 2. Eleverne skal have en telefon som de kan kan bruge til at optage deres egen podcast med.

Den normkritiske stoleleg

38 slides | ca. 90 minutter

Den normkritiske stoleleg er en sjov og simpel leg, hvor man kan være enten enig eller uenig i de udsagn, som bliver læst op. Materialet kan afvikles over to lektioner: I lektion 1 kan du selv facilitere en stoleleg. I slideshowet står der løbende instrukser til dig og eleverne. Man starter med at lave en cirkel med stole, hvor alle sætter sig ned. Læreren læser en række udsagn op, som står i slideshowet, som du kan være enten enig eller uenig med. Hvis man er enig, så rejser man sig op og bytter plads med en anden, som også har rejst sig op. Er du uenig, skal du bare blive siddende. Bagefter samles der op i plenum.

I lektion 2 skal der vises tre små film. Filmene består af små interviews med elever fra Lundehusskolen, som efter at have leget stolelegen, bliver spurgt ind til forskellige normer. I denne lektion skal eleverne se filmene og diskutere deres egne valg og intuitioner. Filmene fungerer på den måde som sparringsredskab for diskussionen.

Fag

Dansk

Tema

Normer

Målgruppe

Den normkritiske stoleleg henvender sig til elever på mellemtrinnet (4-6 klasse).

Materialer

 1. Projekter og computer som læreren styrer.

 

Grundlovsfestivalen

1 slides | ca. 225 minutter

Ligesom Mino Danmark afholder Mino Talks, som skaber levende og spændende debatter, hvor publikum inddrages, lancerer vi for første gang i år Grundlovsfestivalen i samme format. Men denne gang i øjenhøjde med børn med fokus på, at de samfundsregler vi lever efter, ikke er en naturlov men en grundlov. Vores mål er at de unge får kendskab til grundloven, på en mere håndgribelig måde, og gøre den aktuel i deres hverdag.

Grundlovsfestivalen afholdes d. 4. juni. I den forbindelse inviterer Mino Danmark Københavns 7. klasser med til et sjovt og spændende arrangement på Københavns Hovedbibliotek. Forud for festivalen, har vi udarbejdet et undervisningsforløb med Grundloven som tema. Undervisningsforløbet kan du finde her, og er frit tilgængeligt til dem, som deltager i vores arrangement. Undervisningsforløbet består af 5 lektioner, og skal lede til at eleverne til sidst i undervisningsforløbet skriver deres egne grundlovstaler. Klassen udvælger i sidste lektion den bedste grundlovstale, som vil indgå i en konkurrence om 2000 kr. Til klassekassen. Vinderen bliver annonceret til arrangementet.

Tilmelding

Skriv for tilmelding til mail: info@mino.dk og skriv ”Tilmelding Grundlovsfestival” i emnefeltet.

S.U. d. 20.04.2020

Tema

Grundloven

Målgruppe

Materialet henvender sig til udskolingen. Det er dog kun 7. klasse der kan deltage i festivallen.

OBS: Til dette materiale er der intet slideshow. I stedet findes der et elevopgaveark du frit kan downloade. Derudover er der tilhørende lærermanual, samt en invitation til grundlovsfestivalen.

Antiradikalisering

15 slides | ca. 90 minutter

Denne lektion på Mino Educate kredser om temaet “Radikalisering”. Lektionen består af to små film du kan vise i plenum, som eleverne efterfølgende skal diskutere. Eleverne skal yderligere besvare spørgsmål via deres mobiltelefoner.

I materialet ser man Thomas Vestergaard, tidligere medlem af nazistpartiet DNSB, Ali Najei, som er vokset op i bandemiljøet og Rhassan Muhareb, som er tidligere bandemedlem. Deltagerne taler om, hvilke oplevelser og erfaringer de har gjort sig, som var medvirkende til deres radikaliseringsprocess. Formålet med materialet er forebyggende med henblik på at imødekomme og forhindre, at radikaliseringsprocesser forekommer ved at skabe et åbent rum for refleksion og samtale om de medvirkende faktorer til disse.

Denne lektion indeholder spørgsmål som eleverne skal svare på igennem deres telefoner, hvorfor de skal koble sig på elevlinket, der findes på første slide.

Fag

Dansk

Tema

Radikalisering

Målgruppe

Materialet henvender sig hovedsageligt til elever i udskolingen (7. – 9. klasse).

Materialer

 1. Projektor som læren styrer.
 2. Eleverne skal have en tablet, en smartphone eller en computer, således at de kan koble sig på elevlinket, der findes på første slide.